Дисциплина: микс-контакт (mix-contact)

Дисциплина: фулл-контакт (full-contact)

Дисциплина: сейф-контакт (safe-contact)

Дисциплина: кик-контакт (kick-contact)

Дисциплина: лайт-контакт (light-contact)

Дисциплина: поинт-контакт (point-contact)

Дисциплина: тактик контрол ги | но ги (tactic-control gi | no gi)