Дисциплина: хард-контакт (hard-contact)

Дисциплина: фулл-контакт (full-contact)

Дисциплина: протект-контакт (protect-contact)

Дисциплина: страйк-контакт (strike-contact)

Дисциплина: лайт-контакт (light-contact)

Дисциплина: страйк-поинт (strike-point)

Дисциплина: страйк-лайт (strike-light)

Дисциплина: тактик-контрол (tactic-control)

Дисциплина: клоус-контрол (close-control)